W skład grupy wchodzą Ratownicy Wodni, Instruktorzy Ratownictwa Wodnego, Instruktorzy Motorowodni, Instruktorzy Ratownictwa Lodowego i Wód Szybkopłynących, Stermotorzyści Żeglugi Śródlądowej, Starsi Sternicy Motorowodni, Płetwonurkowie, Płetwonurkowie Podlodowi, Ratownicy Medyczni, Pielęgniarze o specjalizacji Medycyny Ratunkowej, Lekarze o specjalizacji Medycyny Ratunkowej.

Grupa Interwencyjna Stołecznego WOPR została powołana do życia uchwałą Zarządu naszego stowarzyszenia jako jedna ze składowych Mazowieckiej Grupy Operacyjnej WOPR.

Szefem i pomysłodawcą Grup Operacyjnych jest Sebastian Tumilowicz. On też był pierwszym Szefem naszej Grupy Interwencyjnej i jest Szefem Mazowieckiej GO do dziś.

W 2013 roku kierownikiem GI SWOPR ponownie został Sebastian Tumilowicz, na zastępcę w wyniku głosowania został wybrany Tomasz Draczyński.

 

 

Prowadzimy również wyspecjalizowaną grupę ratowniczo – poszukiwawczą z psami wyszkolonymi do celów ratownictwa wodnego.

 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!