– reagowanie na lokalne zagrożenia występujące na obszarach wodnych,

 

– ewakuacja osób poszkodowanych na obszarach wodnych,

 

– udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia,

 

– ratownictwo specjalistyczne w zakresie technik motorowodnych, linowych, ratownictwa lodowego,

 

– bezpośredni udział w działaniach powodziowych i innych klęsk żywiołowych,

 

– wsparcie służb powołanych do ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oraz służb porządkowych,

 

– współpraca z podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.